Det skrev fagbladet Journalisten

De sidste ord fra Tilsted Com

Fagbladet Journalistens ord kan ses og læses på:
http://journalisten.dk/node/27512
Det er også læses gengivet her i Bloggen – dog uden illustrationer.
Han har i al stilhed skabt et af Danmarks største kommunikationsbureauer,
der i klar tale har lært politikere at gå i de rigtige skjorter og bilhandlere at holde
åbent om lørdagen. Bureauet har i [...]